Velkommen til Esbjerg Nord Jagtforening

Hjemmesiden er under udarbejdelse/opdatering, da vi har skiftet til ny platform.

Kommende arrangementer:

Riffelskydning på hjortebanen i Måde:
Lørdag d. 22 august 2020 kl. 13.00 - 16.00.

Generalforsamling i Bryndum Forsamlingshus:
Mandag d. 07 september 2020 kl. 19.00

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/