Kommunejagter 2022
 

Alle kommunejagter vil blive solgt efter "først til mølle" eller evt. lodtrækning til generalforsamlingen i Bryndums Forsamlingshus tirsdag d.27 september 2022 kl. 19.00.

Østskoven 28. Oktober 2022

Guldager 04. November 2022

Marbæk 11. November 2022

Guldager 14. November 2022

Marbæk 18. November 2022

Østskoven 25. November 2022

Marbæk: 6. Januar 2023

Guldager 13. Januar 2023

Parole for Esbjerg Kommunejagter

- Mødetid kl. 9.00 præcis

 - Velkommen

- Kontrol af navneliste

 - Kontrol af jagttegn

- Der må skydes med stålhagl osv.

- Hvad må der skydes: Efter jagtloven (der kan være undtagelser)

- Råvildt Kun 1 dyr pr. mand hele dagen.   Kun skyde til 1 dyr pr. post, hvis der skydes forbi. Ikke flere anskydninger på samme post. Skyd lam før råen. Ikke pligt til at skyde, lad tvivlen komme vildet til gode 15 m i sideskud

- Særlige bemærkinger Snepper: pas på med lave skud

Der må lades når begge sideposter er sat af, der må skydes hvis det er forsvarligt.

Der må ikke skydes ind i såten bortset fra højtflyvende fugle.
Bliv stående på post til du bliver hentet eller vinket af. Evt. afblæsning med horn.

Når man ikke er på post, bæres bøssen åben og uden patroner. Ingen lange skud. Alle skud skal meldes til jagtlederen

Eftersøgning af anskudt vildt må kun foretages af hundefolkene efter at såten er slut.

Publikum i skoven har første ret, gælder også ryttere. Svar høfligt på spørgsmål. Fortæl der afholdes jagt. Spørg om ikke der kan vælges en anden rute. Optræd høfligt.

I tilfælde af for mange tilmeldte hunde, skiftes til middag.

Al henvendelse vedrøende jagterne skal ske til din lokale forenings kontaktperson, og ikke skovens folk.

Kaffe og madpakke kan medbringes til alle jagter.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/