Engkort for jagtåret 2019/2020

 

Der er stadig engkort til Vilslev Enge til salg, prisen er 400 kr. Kontakt formand Søren Bank for yderlige information.

 

-       Kvittering for betaling, skal medbringes ved alle jagter.

-       Jagtloven skal overholdes

-       Der må ikke medtages gæster

-       Der må ikke skydes med riffel

-       Alt affald og tomme patronhylstre, skal samles op og tages med hjem.

-       Alt nedskudt vildt skal tages med hjem.

-       Der skal medbringes apporterende hund på alle jagter.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/