Under hvert år i aktiviteter kan der læses hvilke aktiviteter der vil være for foreningen det pågældende år. Hvis der trykkes på aktivitet, ses det samlede årsprogram - ellers ses aktiviteterne også under de enkelte underpunkter.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/