Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Jagt > Engjagt

Engkort for jagtåret 2019/2020 – pris 400 kr.

 

 

-       Kvittering for betaling, skal medbringes ved alle jagter.

-       Jagtloven skal overholdes

-       Der må ikke medtages gæster

-       Der må ikke skydes med riffel

-       Alt affald og tomme patronhylstre, skal samles op og tages med hjem.

-       Alt nedskudt vildt skal tages med hjem.

-       Der skal medbringes apporterende hund på alle jagter.